Skupština Republike Kosovo

Blerta Deliu - Kodra

STRANKA:Demokratska partija Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska partija Kosova (PDK)

Komisije: Komisija za Evropske Integracije

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 08.12.1980;

Mesto rođenja: ;

Bračno stanje: Udata;

Obrazovanje: Fakultet umetnosti  / Političke nauke ;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Nemački, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti:

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!