Skupština Republike Kosovo

Bedri Hamza

STRANKA:Demokratska partija Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska partija Kosova (PDK)

Komisije: Komisija za nadzor javnih finansijaKomisija za budžet i transfere

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja:

Mesto rođenja: Gornja Klina;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Ekonomista (PHD kandidat);

Jezici osim maternjeg: Srpsko-hrvatski, Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: zm. Ministra, Ministar, Guverner CBK, Ministar;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!