Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Europian

PJESËMARRJA NË VOTIM

Të pranishëm: 101

Munguan: 19

Shih votimin