Të Gjitha lajmet

Kryeparlamentari Daci priti ambasadorin e NATO-s në Shkup

28.01.2004

<STRONG>Daci</STRONG>: NATO-n e duam në Kosovë edhe pas pavarësimit të vendit.<BR><STRONG>Biegman</STRONG>: Ajo që ndodh në Kosovë është e rëndësishme edhe për Maqedoninë.

testvideo

03.11.2001

Nga mbledhja e Komisionit të Ekonomisë, Tregtisë, Industrisë, Energjetikës, Transportit dhe Telekomunikacionit

01.01.0001

Raporti vjetor (për vitin 2008 i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike është miratuar nga ana e anëtarëve të Komisionit, dhe si i tillë do t’i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës në shqyrtim

Nga mbledhja e Komisionit p&euml;r t&euml; Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

01.01.0001

Pas nj&euml; debati gjith&euml;p&euml;rfshir&euml;s an&euml;tar&euml;t e Komisionit e p&euml;rkrah&euml;n procedimin e m&euml;tejsh&euml;m t&euml; dy projektligjeve p&euml;r miratim n&euml; Kuvendin e Republik&euml;s s&euml; Kosov&euml;s

Nga Komisioni p&euml;r Bujq&euml;si...

01.01.0001

Komisioni miratoi Raportin vjetor t&euml; Zyr&euml; s&euml; Rregullatorit p&euml;r Uj&euml;sjell&euml;s dhe Kanalizim.