Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi, është komision funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me arsimin fillor, të mesmin dhe atë të lartë në Kosovë, të gjitha çështjet e zhvillimit dhe të afirmimit të kulturës dhe të sportit në Kosovë si dhe çështjet e pozitës së rinisë në shoqëri. çështjet që lidhen me arsimin fillor, të mesmin dhe të lartin në Kosovë, të gjitha çështjet e zhvillimit dhe të afirmimit të kulturës e të sportit në Kosovë dhe çështjet e pozitës së rinisë në shoqëri.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

(Nuk ka staf mbështetës)

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)