Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale është komision funksional, i cili në kuadër të fushëveprimit dhe përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me shëndetësinë dhe me mirëqenien sociale.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

Përbërja e komisionit

Albena Reshitaj

ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS

Haxhi Avdyli

LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Labinotë Demi - Murtezi

Lëvizja VETËVENDOSJE!

Fitim Uka

Lëvizja VETËVENDOSJE!

Ekrem Hyseni

LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Uran Ismaili

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Bekim Haxhiu

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Miloš Perović

Lista Serbe

Mirlinda Sopi - Krasniqi

ALEANCA KOSOVA E RE

Dokumentet e komisionit