Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve është komision i përhershëm, i cili, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me të drejtat dhe me interesat e komuniteteve.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

Përbërja e komisionit

Miljana Nikolić

Lista Serbe

Duda Balje

Koalicioni Vakat

Fetah Rudi

LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Ivan Todosijević

Lista Serbe

Zoran Mojsilović

Lista Serbe

Igor Simić

Lista Serbe

Miloš Perović

Lista Serbe

Ljubinko Karadžić

Lista Serbe

Fidan Jilta

KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI

Albert Kinolli

PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS

Etem Arifi

PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM

Veton Berisha

PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE

Adem Hodža

Partia Unike Gorane

Hajrullah Çeku

Lëvizja VETËVENDOSJE!

Hajrullah Çeku

Lëvizja VETËVENDOSJE!

Elmi Reçica

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Arbër Rexhaj

Lëvizja VETËVENDOSJE!

Dokumentet e komisionit