Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

(Nuk ka staf mbështetës)

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)