Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, është komision funksional. Komisioni është përgjegjës për mbikëqyrjen e punës së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

(Nuk ka staf mbështetës)

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)