Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Komisioni për Buxhet e Financa është komision i përhershëm. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet, që kanë të bëjnë me buxhetin dhe me financat në Kosovë.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

(Nuk ka staf mbështetës)

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)