Angažovanje građanskog društva

Angažovanje organizacija civilnog društva u radu Skupštine Kosova

Dobrodošli u bazu podataka Skupštine Kosova o organizacijama civilnog društva!

Kancelarija za medije i odnose sa javnošću Skupštine Kosova poziva sve organizacije civilnog društva koje su zainteresovane da prate i učestvuju u radu Skupštine, da registruju svoje podatke u ovoj bazi podataka.

Organizacije civilnog društva mogu registrovati svoje podatke i navesti za koje oblasti rada Skupštine i njenih komisija su zainteresovane. Organizacije se posebno podstiču da daju podatke u vezi sa svojom ekspertizom u oblastima za koje su zainteresovane.

Podaci registrovanih organizacija biće na raspolaganju poslanicima Skupštine i osoblju administracije Skupštine. Neće se razmenjivati sa trećim stranama. Podatke će koristiti poslanici Skupštine i njihovo osoblje za podršku pri odabiru učesnika i eksperata za javne rasprave, konsultacije i posete terenu.

Registrovane organizacije će takođe dobijati podatke od Kancelarije za medije i odnose sa javnošću o radu Skupštine i relevantnim događajima.

Napomena:

  1. Informacije potrebne za uspešnu registraciju su: registracioni broj vaše organizacije zajedno sa skeniranom potvrdom o registraciji, kao i PIB (poreski identifikacioni broj) izdat od Poreske uprave zajedno sa skeniranom registracionom potvrdom iz Poreske uprave.
  2. Na kraju svake godine, između 1. i 31. decembra, biće potrebno da se izjasnite da li želite da produžite ili suspendujete vašu registraciju za sledeću godinu.
  3. Na početku svakog novog mandata Skupštine biće potrebna obnova vaše registracije s obzirom na promene u strukturi i broju komisija u Skupštini.
  4. Vaša registracija u databazi će početi da važi nakon verifikacije registracionog broja i PIB-a vaše organizacije od strane Skupštine.
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com