Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Petak, 20.07.2018 10:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Sastanak Komisije sa članove Državnog Saveta za Kvalitet KAA;
3. Razno.