Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Premte, 18.05.2018 16:00

Rendi i ditës


1. Përzgjedhja e kandidatëve për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës

ProcesverbaliTranskripti