Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Premte, 20.04.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:


3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE, për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali