Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 18.04.2018 10:00 në sallën C 203

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit Nr.06/L-043, për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare.