Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i Seancës plenare

E Premte, 08.12.2017 11:00

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i Programit të Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021.