Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

 • E Premte, 23.03.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 14.2.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 20.03.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 14.2.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 06.03.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 14.2.2018;
3. Diskutim lidhur me përjashtimin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ( EQAR);
- I ftuar z. Shyqiri Bytyqi, ministër i MASHT;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 02.03.2018 09:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim lidhur me përjashtimin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ( EQAR);
- I ftuar z. Shyqiri Bytyqi, ministër i MASHT.

 

 • E Marte, 27.02.2018 11:00
 • Tryezë Salla: N-506
 •  

Rendi i ditës:

Tryezë me temë:

Rëndësia e organizimit dhe sfidat në edukimin parashkollor.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Lule Ymeri Pozita: Koordinatore Email-i: lule.ymeri@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: shaip.goxhuli@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 643; 044 214 640