Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

 • E Hënë, 05.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 2 dhe 17 tetor 2018;
3. Angazhimi i ekspertit për Strategjinë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndërparlamentar;
4. Angazhimi i ekspertëve për grupet punuese;
5. Zgjerimi i listës ekzistuese të ekspertëve;
6. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 17.10.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit të Qeverisë për dialogun;
3. Shqyrtimi i vlerësimeve të sindikatës së MPJ-së lidhur me shkeljet në shërbimin e jashtëm;
4. Shqyrtimi i mundësive të aplikimit të Kuvendit të Kosovës në disa organizata parlamentare;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 02.10.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 19, 25, 31 korrik dhe 20 shtator 2018;
3. Raportim i ministrit të Ministrisë së Diasporës dhe Investime Strategjike z. Dardan Gashi, lidhur me Ligjin për Diasporë dhe çështje tjera nga fushëveprimtaria e ministrisë;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 25.07.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 12 dhe 20 qershor 2018;
3. Raportim i ministrit të Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike, z. Dardan Gashi;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 19.07.2018 14:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës

Takim i Komisionit me z. Chris Crewther, Kryetar i Nënkomitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit të Australisë.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Minire Hasani Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozita: Nëpunës administrativ Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 620; 044 605 542