Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br.03/L-019 za osposobljavanje, profesionalno reosposobljavanje i zapošljavanje osoba sa ogranièenim sposobnostima

Datum raspuštanja:
08.12.2015