Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03-L-246 o oružju, municiji i odgovarajuæoj bezbednosnoj opremi za Državne Institucije ovlasæene za besbednost

Datum raspuštanja:
03.04.2015