Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciiu Sporazuma izmeðu Vlade Republike Kosova i Vlade Sjedinjenih Amerièkih Država u cilju unapreðenja ispunjavanja meðunarodnih poreskih obaveza i sprovoðenju FATCA regulative

Datum raspuštanja:
20.03.2015