Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma za izvozni kredit izmeðu Republike Kosovo i Unicredit Banka Austria AG za finansiranje Projekta Modernizacija sisteme obrazovanja na Kosovu kroz e-Obrazovanje

Datum raspuštanja:
28.03.2014