Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji kreditne linije za Fond osiguranja depozita na Kosovu izmeðu Vlade Republike Kosova i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

Datum raspuštanja:
12.03.2014