Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-019 za osposobljavanje, profesionalno reosposobljavanje i zapošljavanje osoba sa ogranièenim sposobnostima

Datum raspuštanja:
24.01.2014