Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju izmedu Ambasade SAD, Kosovo i Ministarstva za obrazovanje Republike Kosovo, Fulbright Program za Akademsku Razmenu

Datum raspuštanja:
27.07.2016