Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Nait Hasani

Nait Hasani

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 15.09.1965 u Randobrava
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Albanolog

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Predsednik Komisije za obrazovanje, tehnologiju, kulturu, omladinu i sport
 • Predsednik Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i životnu sredinu

Jezici osim maternjeg

 • Engleski; Srpski - elementarno

Adresa

 • Randobrava – PRIZREN

Telefon

 • 044 255 554