Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Avdullah Hoti

Avdullah Hoti

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • LDK

Partija

 • DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA ALIJANSA NOVO KOSOVO (LDK-AKR)

Lični podaci

 • Rođen 04.02.1976 u Ratkoc - ORAHOVAC
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Dr

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Ministar za financij
 • Poslanik Skupštine Kosova 
 • Potpredsednik Prištine

Jezici osim maternjeg

 • Engleski; Srpski

Adresa

 • Ul. Mujë Krasniqi, Ulpijana, U1, H5-Br.-4,10000, Priština

Telefon

 • 044 350 133, 045 148 888