Zakoni po imenu

2012/04-L-154Download (PDF)

Zakon o predmetima od plemenitih metala

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13.12.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-61-2012, Dana 27.12.2012.

Odobreni od Skupštine:
13.12.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.12.2012