Zakoni po imenu

2012/04-L-152Download (PDF)

Zakon o poveèanju kvote Republike Kosova u Meðunarodnom Monetarnom Fondu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 01.11.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-50-2012, Dana 09.11.2012.

Odobreni od Skupštine:
01.11.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.11.2012