Zakoni po imenu

2012/04-L-118Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-006 o parniænom postupku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13.09.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-045-2012, Dana 28.09.2012.

Odobreni od Skupštine:
13.09.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
28.09.2012