Zakoni po imenu

2012/04-L-128Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04-L-079 o budžetu Republike Kosova za 2012 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12.07.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-035-2012, Dana 20.07.2012.

Odobreni od Skupštine:
12.07.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
20.07.2012