Zakoni po imenu

2011/04-L-066Download (PDF)

Zakon o Istorijskom Centru Prizrena

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.04.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-033-2012, Dana 09.07.2012.

Odobreni od Skupštine:
20.04.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.07.2012