Zakoni po imenu

2011/04-L-100Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03L-204 o porezu na nepokretnu imovinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.04.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-022-2012, Dana 17.05.2012.

Odobreni od Skupštine:
20.04.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.05.2012