Zakoni po imenu

2011/04-L-102Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-222 o poreskoj upravi i poreskom postupku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.04.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-018-2012, Dana 17.05.2012

Odobreni od Skupštine:
19.04.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.05.2012