Zakoni po imenu

04/L-004Download (PDF)

Zakon o privatnim uslugama obezbeðenja

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.06.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-005-2011, Dana 05.07.2011

Odobreni od Skupštine:
23.06.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.07.2011