Zakoni po imenu

2010/03-L-095Download (PDF)

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika i prognanika

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.10.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-076-2010, Dana 18.11.2010

Odobreni od Skupštine:
29.10.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.11.2010