Zakoni po imenu

2010/03-L-231Download (PDF)

Zakon o Policijskom Inspektoratu Kosova

Napomena: Proglašen u skaladu sa članom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 10.11.2010. godine

Odobreni od Skupštine:
14.10.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
10.11.2010