Zakoni po imenu

2010/03-L-214Download (PDF)

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.09.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-048-2010, Dana 14.10.2010.

Odobreni od Skupštine:
23.09.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.10.2010