Zakoni po imenu

2010/03-L-147Download (PDF)

Zakon o platama javnih službenika

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13.05.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2010, dana 14.06.2010.

Odobreni od Skupštine:
13.05.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.06.2010