Zakoni po imenu

2010/03-L-222Download (PDF)

Zakon o poreskoj administraciji i postupcima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-032-2010, dana 15.07.2010.

Odobreni od Skupštine:
12.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.07.2010