Zakoni po imenu

2010/03-L-208Download (PDF)

Zakon o ponovnom prihvatu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 25.06.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-030-2010, dana 12.07.2010.

Odobreni od Skupštine:
25.06.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.07.2010