Zakoni po imenu

2009/03-L-138Download (PDF)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona br. 2004/5 za trgovinu naftom i naftnim derivatima na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 25. 06. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-018-2009, dana 17.07.2009.

Odobreni od Skupštine:
25.06.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.07.2009