Zakoni po imenu

2009/03-L-024Download (PDF)

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26. 02. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-006-2009, dana 19.03.2009.

Odobreni od Skupštine:
26.02.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.03.2009