Zakoni po imenu

2008/03-L-042Download (PDF)

Zakon o proizvodima za zaštitu bilja

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07. 11. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-061-2008, dana 27.11.2008.

Odobreni od Skupštine:
07.11.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.11.2008