Zakoni po imenu

2008/03-L-100Download (PDF)

Zakona o penzijama pripadnika Zaštitnog Korpusa Kosova

Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.10.2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-051-2008, dana 21.10.2008.

Odobreni od Skupštine:
10.10.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
21.10.2008