Zakoni po imenu

2008/03-L-057Download (PDF)

Zakon o Posredovanju

Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18.09.2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-048-2008, dana 03.10.2008.

Odobreni od Skupštine:
18.09.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.10.2008