Zakoni po imenu

2008/03-L-088Download (PDF)

Zakon o Izmeni UNMIK Uredbe 2008/13 o Usvajanju Konsolidovanog Budžeta Kosova i Autorizovanih Rashoda za Periodu 1 januar do 31 decembra 2008

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-040-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
13.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008