Zakoni po imenu

2007/02/L-123Download (PDF)

Zakon o poslovnim društvima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 27.09. 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/26, danom 27.05. 2008 i se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju

Odobreni od Skupštine:
27.09.2007
Objavljen od SPGS:
27.05.2008