Zakoni po imenu

2007/02-L121Download (PDF)

Zakon za prebivalištu i boravištu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 27 septembara 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/14, danom 17 marta 2008.

Odobreni od Skupštine:
27.09.2007
Objavljen od SPGS:
17.03.2008