Zakoni po imenu

2004/32Download (PDF)

Zakon o porodici

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 20 Januara 2006, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2006/7, danom 16 februara 2006.

Odobreni od Skupštine:
20.01.2006
Objavljen od SPGS:
16.02.2006